Thái Ất Tử Vi 2014

BÍNH TÝ 19 TUỔI DƯƠNG NAM NĂM GIÁP NGỌ 2014

Quý anh hợp: Bính tý (đồng tuổi), Kỷ tỵ (26 tuổi), Canh ngọ (25 tuổi). KhắcĐinh...

Xem thêm

GIÁP TÝ 31 TUỔI DƯƠNG NAM NĂM GIÁP NGỌ 2014

Quý hợi (32 tuổi), Ất sửu (30 tuổi), Đinh mẹo (28 tuổi). Khắc với Bính dần(29...

Xem thêm

NHÂM TÝ 43 TUỔI NAM MẠNG NĂM GIÁP NGỌ 2014

Quý anh hạp Tân hợi (44 tuổi), Giáp dần (41 tuổi), Đinh tỵ (38 tuổi), khắc kỵ với...

Xem thêm

CANH TÝ 55 TUỔI DƯƠNG NAM NĂM GIÁP NGỌ 2014

Quý ông hạp Quý mẹo (52 tuổi), Kỷ hợi (56 tuổi), Đinh mùi (48 tuổi); khắc kỵ:...

Xem thêm

MẬU TÝ 67 TUỔI DƯƠNG NAM NĂM GIÁP NGỌ 2014

Quý ông hạp tuổi canh dần (65 tuổi), Nhâm thìn (63 tuổi), Bính tuất (69 tuổi). Khắc...

Xem thêm

ẤT SỬU 30 TUỔI ÂM NAM NĂM GIÁP NGỌ 2014

Quý anh hạp tuổi Giáp tý (31 tuổi), Bính dần (29 tuổi), Nhâm tuất (33 tuổi),Quý hợi...

Xem thêm

QUÝ SỬU 42 TUỔI ÂM NAM NĂM GIÁP NGỌ 2014

Quý anh hạp Tân hợi (44 tuổi), Giáp dần (41 tuổi), Canh thân (35 tuổi), khắc kỵ Tân...

Xem thêm

TÂN SỬU 54 TUỔI ÂM NAM NĂM GIÁP NGỌ 2014

Quý ông hạp tuổi Nhâm dần (53 tuổi), Mậu thân (47 tuổi), Kỷ dậu (46 tuổi) khắc...

Xem thêm

KỶ SỬU 66 TUỔI ÂM NAM NĂM GIÁP NGỌ 2014

Quý ông hạp người Kỷ sửu (66 tuổi), Đinh dậu (58 tuổi), Ất mùi (60 tuổi) khắc...

Xem thêm

ĐINH SỬU 78 TUỔI ÂM NAM NĂM GIÁP NGỌ 2014

(Sanh từ 11-2-1937 đến 30-1-1938)

Xem thêm

ẤT SỬU 90 TUỔI ÂM MẠNG NĂM GIÁP NGỌ 2014

(Sanh từ 25-1-1925 đến 12-2-1926)

Xem thêm

0928 62 66 68

hỗ trợ trực tuyến

Tư Vấn

Tư vấn

Quảng cáo